Misligholdelse

I tilfælde af at kunden misligholder forpligtigelser i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser kan Scharf.dk afbryde eller begrænse din brug af Scharf.dks website, ligesom ordrer ikke vil kunne placeres.

Følgende forhold anses blandt andet for at være væsentlig misligholdelse

• Kunden giver urigtige oplysninger om navn, adresse, e-mail adresse, telefonnummer
• Kunden udøver chikane mod Scharf.dk, vores medarbejdere eller vores kunder

Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Scharf.dk eller på telefon +45 22 21 74 07. Hvis det ikke lykkes os at finde en tilfredsstillende løsning, kan du, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, indgive en klage til Forbrugerklagenævnet.

Lovvalg og værneting
Køb af varer på Scharf.dk er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.